Denne čerstvé informácie

Spoločnosť 14 news, s.r.o. je vydavateľom spravodajských regionálnych novín Naše Novinky vychádzajúcich v dvojtýždennej periodicite a distribuovaných zadarmo do všetkých domácností a firiem v každom krajskom a okresnom meste. Ich cieľom je nielen osloviť čitateľa pútavým obsahom, ktorý korešponduje s dianím v meste alebo v okrese, ale priniesť hlavne zaujímavé témy o ľuďoch z regiónov, o osobnostiach alebo o významných udalostiach. Naše Novinky vyplnili medzeru, ktorá vznikla na slovenskom printovom trhu v oblasti regionálnych novín. Svojím obsahom a štruktúrou napĺňajú formu predávaných regionálnych novín, ale svojím dosahom
a nákladom ich ďaleko prevyšujú.

Vzhľadom na limitovaný priestor v printovej verzii sa naša spoločnosť rozhodla vytvoriť spravodajský webový portál, na ktorom prináša rozšírené regionálne spravodajstvo pre svojich „printových čitateľov“ a umožní aj „online“ čitateľom, aby mali denný prísun informácií nielen z ich okolia, ale aj z celého Slovenska a zo zahraničia. Vďaka portálu našenovinky.sk máte možnosť nájsť najpodstatnejšie informácie z každého slovenského krajského alebo okresného mesta a ešte oveľa viac na jednom mieste. Naši redaktori z celého Slovenska dennodenne napĺňajú portál aktualitami aj z vášho okolia. Spravodajstvo, kultúra a šport sú hlavné oblasti, ktoré v daných regiónoch zastrešujeme. Prinášame Vám množstvo exkluzívnych informácií o udalostiach z verejného, spoločenského a kultúrneho života vášho regiónu doplnené o agentúrne spravodajstvo.

Tým Vám garantujeme najlepšiu informovanosť o živote každého regiónu na Slovensku. Stačí si vybrať z ôsmich krajov, sedemdesiatich piatich okresov alebo množstva rubrík a rozšíriť si tak svoj prehľad o dianí na Slovensku, ale v mnohých prípadoch aj svoje vedomosti o rôznych aktuálnych alebo zaujímavých témach.

Spravodajsko-informačné noviny s názvom NOVINKY vychádzajú už od roku 2009. Ich cieľom je nielen osloviť čitateľa pútavým obsahom, ktorý korešponduje s dianím v meste alebo v okrese, ale priniesť hlavne zaujímavé témy o ľuďoch z regiónov, o osobnostiach alebo o významných udalostiach. Novinky vyplnili medzeru, ktorá na slovenskom printovom trhu v oblasti regionálnych novín vznikla. Svojím obsahom a štruktúrou napĺňajú formu predávaných regionálnych novín, ale svojím dosahom a nákladom ich ďaleko prevyšujú. Novinky sú distribuované do schránok bezplatne v dvojtýždenných intervaloch. Pomer inzercie k článkom: 50 % inzercia (max. hranica) a 50 % redakčné materiály Periodicita: dvojtýždenník